Sälja Begagnad IT

Låt oss återanvända din begagnade IT!


En alltför stor andel begagnad IT-utrustning går till återvinning. Servrar hårddiskar, minnen och annan nätverksutrustning hamnar på “skroten” trots att de i många fall har åratal kvar av sin förväntade livslängd. Vissa företag byter regelmässigt ut hårdvara med några års mellanrum men vet inte att det finns både pengar och miljö att spara genom att låta oss återanvända den!

För att återanvändning och begagnad IT ska vara ett förstahandsval har vi bestämt att det ska vara enkelt, säkert, kostnadseffektivt och tryggt att sälja sin begagnade IT till oss!

Sälj begagnade nätverk, servrar och lagring 
Sälj begagnade laptops, datorer och workstations
Sälj begagnade mobiler och surfplattor

Att återanvända IT är...

Enkelt.

Ett telefonsamtal är allt som krävs för att sälja sin utrustning till oss. Vi återkommer oftast inom ett par timmar med bud som ges utifrån dagsaktuella prisnivåer.

Säkert.

Vi har en helhetssyn på säkerhet, integritet och spårbarhet genom hela processen. Det gör att vi kan uppfylla högt ställda säkerhetskrav för att förhindra dataläckage och spridning av skyddad information och personuppgifter. Vi samarbetar med några av Sveriges mest etablerade och meriterade företag. Utrustning som återanvänds raderas med Blancco™ som är världsledande vad gäller dataradering. Återrapportering av dataraderade och destruerade enheter sker på serienummernivå om man så önskar.

Lönsamt.

Att skicka utfasad nätverksutrustning till återvinning är oftast förknippat med en del avgifter. Genom att erbjuda oss att göra ett så kallat återtag, det vill säga sälja din utrustning till oss, så bidrar du och ditt företag till en ur miljösynpunkt långt mer hållbar livscykel än att endast återvinna materialen. Dessutom ger vi en marknadsmässig ersättning för artiklar som är värda att rekonditioneras. Att återanvända ger dessutom ytterligare en dimension till redan miljömedvetna företag som tidigare fokuserat på förbrännings- och återvinningsprocesser.

Vanliga frågor

Hur funkar logistiken?
Vi kommer tillsammans överens om ett datum för upphämtning. Er kontaktperson kommer att fråga efter kollin, vikt, mått osv. Se till att packa pallar/lådor väl. Har du inget packmaterial kontaktar du oss på sales@azaleait.se. Vi svarar oftast inom några minuter under kontorstid.

När får jag betalt?
När vi är klara med testning skickar vi en återrapportering. I den fastställer vi slutgiltigt pris där vi dragit bort t.ex. defekta enheter. Skicka faktura till inbox.lev.31618@arkivplats.se. Vi betalar inom 30 dagar.

Till vilken adress ska jag skicka?
Azalea IT
Amalia Jönssons gata 27 
421 31 Västra Frölunda

Kontakta oss