12 mån garanti Bästa garantin på marknaden
031-313 3259 Måndag - Fredag 08-17

Vill du köpa?


 
Förvänta dig snabb återkoppling. Vårt utbud är större än de produkter som finns i webbutiken.

Vill du sälja?


 
Vi säljer vidare eller miljöskrotar din IT. Azalea är ISO-certifierade enligt ISO9001 & ISO14001.

Rekonditionerad IT med 1 års garanti

Begagnade IT-produkter inom datacenter sen 2008.

Våra kunder om oss

IT-återtag

Låt oss hjälpa till vid hanteringen av er begagnade IT-utrustning på ett säkert, miljöriktigt och hållbart sätt. i arbetar efter principen att återanvända istället för att återvinna i möjligaste mån. I praktiken betyder det att fungerande utrustning som du skickar in till oss testas, raderas, ompaketeras och säljs vidare med garanti. Är utrustningen defekt eller för gammal återvinns den miljöriktigt. Med tanke på den mängd energi och råmaterial som går åt för tillverkning av IT-produkter innebär en sån här förlängning av livscykeln stora miljövinster.
Kontakta oss