Vår Miljö & Kvalitetspolicy | Azalea IT

Miljö & kvalitetspolicy

Azalea Global IT AB säljer och köper ny & begagnad IT-utrustning. Våra kunder finns i Sverige och Europa, vi har lager och kontor i Göteborg.

Miljö
Vi hjälper våra kunder att gå från återvinning till återanvändning i avfallshierarkin och minskar därmed den påverkan på miljön som kan kopplas till produktion, distribution och kassering av IT-utrustning. Vi vill bidra till att skydda miljön och förebygga förorening genom att sortera det avfall som uppkommer i verksamheten samt att bidra till att vi minimerar skadliga utsläpp från transporter. Vi ständigt arbetar med att förbättra miljösystemet och med att uppfylla bindande krav.

Kvalitet
Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga när de köper utrustning av oss, nytt som begagnat. Vår ambition är att alltid leverera i tid och inte ge oss förrän vi gjort kunden nöjd.

Vi har rutiner för att ständigt förbättra våra arbetssätt och självklart ska vi uppfylla de lagar och andra krav som ställs på oss.

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Göteborg, december 2020

Henrik Cohn, VD

Kontakta oss