IT-Tjänster, dataradering, sälj begagnad IT och miljöcertifiering | Azalea IT

Vi återanvänder din begagnade IT!

Låt oss hjälpa till vid hanteringen av er begagnade IT-utrustning på ett säkert, miljöriktigt och hållbart sätt. Vi arbetar efter principen att återanvända istället för att återvinna i möjligaste mån. I praktiken betyder det att fungerande utrustning som du skickar in till oss testas, raderas, ompaketeras och säljs vidare med garanti. Är utrustningen defekt eller för gammal återvinns den miljöriktigt. Med tanke på den mängd energi och råmaterial som går åt för tillverkning av IT-produkter innebär en sån här förlängning av livscykeln stora miljövinster.

Säkerhet, radering av hårddiskar

Med Blancco kan vi på ett säkert sätt radera alla typer av hårddiskar som SAS, SATA, FC och SSD. Två organisationer som använder sig av Blancco idag är Svenska försvaret och NATO. Efter radering av hårddiskar får du en återrapportering på serienummernivå. Vad gäller switchar och annan nätverksutrustning används inte Blancco, utan då fabriksåterställs enheterna och rensas på t.ex lösenord etc. Utrustning som antingen är defekt eller för gammal destrueras mekaniskt hos vår återvinningspartner. Givetvis får du intyg på detta om så önskas.

Cirkulär ekonomi

Alla pratar om återvinning när istället fokus borde vara på återbruk. Cirkulär ekonomi handlar om en bättre resursanvändning där man ser till att produkter får en längre livscykel. Med tanke på hur mycket resurser och energi det gått åt att producera IT-utrustning är det bättre att hålla den igång eller åtminstone använda delar ifrån den. Återanvändning framför återvinning är den väg vi måste gå för att bli än mer miljövänliga. Vi rekonditionerar använd IT-hårdvara och säljer den vidare till nästa användare. Bättre än så blir det ju inte vad det gäller miljön.

Kontakta oss