IT-Tjänster, dataradering, sälj begagnad IT och miljöcertifiering | Azalea IT
MENY
031-313 3259
Måndag - Fredag 08-17

Vi återanvänder din begagnade IT!

Låt oss hjälpa till vid hanteringen av er begagnade IT-utrustning på ett säkert, miljöriktigt och hållbart sätt. Vi arbetar efter principen att återanvända istället för att återvinna i möjligaste mån. I praktiken betyder det att fungerande utrustning som du skickar in till oss testas, raderas, ompaketeras och säljs vidare med garanti. Är utrustningen defekt eller för gammal återvinns den miljöriktigt. Med tanke på den mängd energi och råmaterial som går åt för tillverkning av IT-produkter innebär en sån här förlängning av livscykeln stora miljövinster.

Säkerhet, radering av hårddiskar

Med Blancco kan vi på ett säkert sätt radera alla typer av hårddiskar som SAS, SATA, FC och SSD. Två organisationer som använder sig av Blancco idag är Svenska försvaret och NATO. Efter radering av hårddiskar får du en återrapportering på serienummernivå.Vad gäller switchar och annan nätverksutrustning används inte Blancco, utan då fabriksåterställs enheterna och rensas på t.ex lösernord etc. Utrustning som antingen är defekt eller för gammal destrueras mekaniskt hos vår återvinningspartner. Givetvis får du intyg på detta om så önskas.

ISO14001 & ISO9001 

Vi har certifierat vår egen verksamhet enligt internationella normer för miljöstyrning (ISO14001). Det innebär att bland annat att:

• Vi kartlägger vår egen miljöpåverkan och samtliga lagar och förordningar relevanta för vår verksamhet
• Vi aktivt arbetar med miljömål och miljöstyrning i vår verksamhet
• Arbetet med miljö årligen granskas av en oberoende part
• Därtill genomgår all vår personal löpande utbildning i grundläggande miljöarbete för att förstå omfattningen av miljöpåverkan som vår verskamhet ger upphov till.
Det hjälper oss att ta ett gemensamt ansvar. 

Kontakta oss