dataradering-blancco

Säker dataradering med Blancco


Azalea IT raderar innehållet på din hårdvara med Blancco™ som är en världsledande och i många aspekter unik programvara. Programmet ligger i den absoluta tekniska framkanten och uppfyller de striktaste normerna för säker dataradering, vilket gjort att den är det naturliga valet för statliga organisationer, företag och säkerhetstjänster världen över. Med Blancco kan vi på ett säkert sätt radera alla typer av hårddiskar som SAS, SATA, och FC. Det är dessutom den enda mjukvara som raderar SSD, vilket möjliggör en säker, kostnadseffektiv och miljövänlig hantering av den typen av hårddiskar.

Bland de som godkänt och använder Blancco kan nämnas tyska säkerhetstjänsten GISA, Svenska Försvarsmakten, polska säkerhetstjänsten ABW och den brittiska cybersäkerhetsmyndigheten NCSC. Blanccos dataraderingslösning ger tusentals organisationer en absolut försvarslinje mot dyra säkerhetsöverträdelser, samt kontroll av överensstämmelse med en rad olika lagar, riktlinjer och policys vad gäller datasäkerhet genom ett 100% manipulationssäkert revisionsspår, bland annat:

• Payment Card Industry Data Security (PCI DSS)

• Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

• Internationella standardiseringsorganisationen (ISO 27001)

• Nätverks- och informationssäkerhetsdirektivet (NISD)

Blanccos programvara har testats, certifierats, godkänts och rekommenderats av 18 styrande organ runt om i världen. Få säkerhetsföretag i välden har en så imponerande meritlista och överensstämmelse med de strängaste kraven som fastställts av myndigheter, rättsliga myndigheter och oberoende testlaboratorier.

Efter radering av hårddiskar får du en återrapportering på serienummernivå. Vad gäller switchar och annan nätverksutrustning används inte Blancco, utan då fabriksåterställs enheterna och rensas på t.ex lösenord etc. Utrustning som antingen är defekt eller för gammal destrueras mekaniskt hos vår återvinningspartner. Givetvis får du intyg på detta om så önskas.

Kontakta oss