Är din gamla IT-hårdvara en miljövänlig guldgruva?

Azalea IT | Blogg

Vi på Azalea IT kämpar för att få fler att sälja sin begagnade IT-hårdvara.
Det gör ont i våra hjärtan när vi hör om hur företag skrotar hårdvara som ibland bara är 1-2 år gammal, istället för att den återanvänds.
Även produkter som är uppåt sju år gamla kan ha ett visst värde!
(Läs här om hur du kan sälja din hårdvara till oss)

Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Avfall Sverige tagit fram en rapport som visar bland annat att elskrot påverkar klimatet mest.
Genom att återanvända och förlänga livscykeln på IT-hårdvara kan man begränsa elavfallet (men ändå behålla en hög prestanda).

För att jämföra vad olika avfallstyper har för klimatpåverkan jämför IVL dessa med utsläppen från en bensinbil.
Elprodukter är det avfall som sparar mest utsläpp av koldioxid om man undviker att de tillverkas i lika hög takt.
Om man återanvänder exempelvis en mobiltelefon sparas det ungefär 60 kilo koldioxid (motsvarar 460 km bensindriven bilkörning) istället för att en ny mobiltelefon skulle tillverkas.

IVL har räknat ut ett snitt på elprodukter att om ett kilo elprodukter inte tillverkas så sparas det ungefär 305 kilometer bensindriven bilkörning.
Med serverutrustning är det en hel del som kan spara miljön genom att låta andra köpa och återanvända utrustningen!
Det är inte bara serverutrustning och nätverkskomponenter som vi tar hand om. Vi kan också bland annat ta hand om ditt företags datorer och mobiler.
Vi raderar förstås all data och fabriksåterställer produkterna på ett säkert sätt!
Återanvändning är bättre än återvinning!


Kontakta oss