Vi återanvänder din IT-utrustning!

Azalea IT | Blogg

En stor del av problemet, när det gäller IT-utrustning, är fortfarande okunskapen kring IT-säkerhet.
Man är framförallt orolig över att företagshemligheter skall läcka ut (särskilt i samband med GDPR) så man skrotar allt, trots att det finns säkra sätt att rensa informationen med hjälp av Blancco.

Läs mer om Blancco här!

Vi måste bli bättre på att återanvända IT-utrustning. Återanvändning är trots allt bättre än återvinning!
Se till att IT-utrustning får en längre livscykel genom att sälja och köpa begagnad IT i så stor utsträckning som det går.
Vi måste minska elavfallet!

Kontakta oss