Vi återanvänder paket för att spara på miljön

Azalea IT | Blogg

När vi skickar paket till våra kunder försöker vi i största mån att återanvända även paket som vi får in.

Det behövs att alla ökar återanvändning av förpackningar för att minska den negativa påverkan på miljön.
Det är även ett mål som EU-kommissionen antog den 23 februari 2018, för att närma sig en cirkulär ekonomi för att öka energieffektiviteten och värna miljön.

Vi försöker ta vårt ansvar när det gäller förpackningar.
Vi hoppas att fler ska följa vårt exempel!

För ytterligare information om EUs policy läs här:
http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Kontakta oss