Hur du hittar rätt artikelnummer, serienummer (och sparepartnummer)

Azalea IT | Blogg

Det kan vara svårt ibland att hitta rätt artikelnummer, serienummer och/eller sparepartnummer på IT-hårdvara. Vår tekniker Theo förklarar hur du ska gå tillväga. Att hitta rätt nummer underlättar både för dig och oss att förstå vilken begagnad IT-hårdvara du vill sälja, köpa eller vill hitta reservdel till (vilka som är kompatibla med vad).Vad ska vi lära oss idag, Theo?
Idag ska vi lära oss om artikelnummer och serienummer.

Är det någon skillnad på serienummer och artikelnummer?
Ja, det är det. Ett artikelnummer är ett gemensamt nummer för alla produkter av samma modell. Exempelvis att två hårddiskar kan ha samma artikelnummer, däremot serienummer ett unikt nummer för varje produkt. Två hårddiskar kan aldrig ha samma serienummer.

Var hittar jag serienummer och artikelnummer på produkten?
Artikelnummer och serienummer hittar du på etiketten. Artikelnummer står under PN och Serienummer brukar stå under SR.

Det finns också sparepartnummer. Vad är det för något?
Sparepartnummer är ett reservdelsnummer. Det identifierar två hårddiskar som är identiska, även om de kan ha två olika artikelnummer, så kan de ha samma sparepartnummer och då är dem identiska och fungerar som reservdel.

Hur skiljer sig ett sparepartnummer mot ett serienummer eller artikelnummer?
Sparepartnummer ser exakt likadant ut som ett artikelnummer. Enda skillnaden är att två hårddiskar kan ha olika artikelnummer, men ha samma sparepartnummer. Då fungerar de som reserv för varandra.

Varför har Dell så krångliga serienummer, artikelnummer och sparepartnummer?
Det är en komplex och svår fråga så det tar vi nästa gång!

Läs Dell-inlägget här: "Hur du hittar rätt artikelnummer och kompatibilitet på en Dellprodukt".

Kontakta oss