2019 - året för cirkulär ekonomi och återanvändning av IT?

Azalea IT | Blogg

Vi hoppas på att 2019 blir en boom för cirkulär ekonomi och återanvändning av IT! Det är inte bara en förhoppning att det ska öka för oss utan för att det också är bra för världen i stort att återanvändningen av IT ökar.

Vi såg förra året hur stora företag började fokusera på problemet med plastavfall som förorenar vår natur och dödar särskilt de havslevande djuren.

Nu är det dags att ta tag i problemet med elavfall. Enligt "The Global E-waste monitor - 2017" gick elavfallet i världen upp till 44,7 miljoner ton. Mycket av detta kan framförallt återanvändas, men i värsta fall kan materialet återvinnas istället för att bli landfyllning.

En stor del av problemet, när det gäller IT-utrustning, är fortfarande okunskapen kring IT-säkerhet. Man är framförallt orolig över att företagshemligheter skall läcka ut (särskilt i samband med GDPR) så man skrotar allt, trots att det finns säkra sätt att rensa informationen med hjälp av Blancco.

Så tänk på att om ni vill hålla nere er inköpsbudget när det gäller IT-hårdvara eller om ni behöver sälja av det ni har så kontaktar ni oss! Vi hjälper dig med den lösningen DU behöver och ger dig ett bra pris oavsett om du ska köpa eller sälja.

Kontakta oss