Köpvillkor

Våra köpvillkor.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss, vi brinner för vår kundservice och kommer göra allt för att hjälpa dig med ditt ärende.

1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Azalea IT (Azalea) bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av Azaleas databas utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid, faktafel etc. Vi förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Azalea förbehåller sig för eventuella tryckfel.

All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. För att din beställning skall godkännas skall du vara minst 18 år.

2. Pris

Alla priser i webshoppen presenteras exkl moms. Vid summering av order i ”Kundkorgen” anges alltid priset ink moms. För leveranser inom EU-området är de momsbefriade förutsatt att kunden har giltigt VAT-nummer. Leveranser till adresser utanför EU-området är alltid momsfria.

Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Azalea inte råder över, t ex artikeln är slutsåld och valutaförändringar.

3. LEVERANSER - LEVERANSTID

Fraktkostnad Alla beställningar har en fraktkostnad på 125 kr ex moms. Vid snabbfrakt, t.ex dagen efter innan 09:00, 10:00 osv, kommer säljare och köpare överens om pris över mail.

Leveranstid Normalt skickas lagervaror, som beställs innan kl 15:00, samma dag. Till vissa orter kan det vara 2-3 dagar (exempelvis norr om Östersund och till Gotland). Beställningsvaror skickas inom 2-5 arbetsdagar. Du får automatiskt ett kollinummer när beställningen skickas från oss. Vi använder UPS, TNT och Posten som fraktbolag och kan efter överlämnandet inte styra över leveransen. Skulle leveranstiden avvika från det normala så meddelar vi dig.

Transportrisken Transportrisken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Du står även för risken vid eventuell retur till oss. Ej utlösta order Tar du inte emot ditt paket, eller inte löser ut det, debiterar vi dig den totala fraktkostnaden (fram och tillbaka).

4. BETALNINGSALTERNATIV

Återbetalningar En eventuell återbetalning görs till ditt bankgirokonto eller betalkort. Återbetalningen sker inom 10 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur. Du kan välja mellan följande betalningsalternativ: Kortbetalning (VISA/Mastercard) Detta betalningsalternativ är kostnadsfritt och säkert. Betalsidorna är säkerhetsskyddade med krypterade SSL-sidor och certifierade av GeoTrust, 3-D Secure. Kortinformationen behandlas på så sätt säkert och konfidentiellt. Dina kortuppgifter förmedlas direkt till din bank via skyddade länkar och lagras aldrig hos oss. Betalningssystemet tillhandahålls av DIBS. DIBS ansvarar för att all betalningsinformation hanteras enligt gällande PCI-standard (läs mer om vad PCI DSS innebär här). Faktura Aktiebolag samt kommunala och statliga organisationer kan få 30 dagar netto. För övriga gäller kortbetalning. Beställningen skall vara märkt med organisationsnummer och betalningsanmärkningar får ej förekomma. När du beställer gör vi en enkel kreditkontroll och får ett omdöme från Intrum Justitia.

Det är därför viktigt att du anger en korrekt e-postadress. På betalningspåminnelser debiteras påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt lag.

Ägarförbehåll Produkterna förblir Azaleas egendom till dess att full betalning erlagts.

Överlåtelse av avtalet Azalea äger rätt att utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning till 3:e part.

5. GARANTI

Azalea IT säljer begagnad hårdvara med två års garanti och ny hårdvara med minst ett års garanti. Ytterligare garanti från tillverkaren kan förekomma. Garantin kan i vissa fall förlängas upp till tre år mot särskild avgift. Detta måste göras vid köpet och kan inte göras i efterhand.

Ersättningsprodukter kan vara rekonditionerade och av likadan, jämförbar eller förbättrad funktionalitet. Fysisk skada, kosmetiska defekter eller brist på funktionalitet som existerade och var angivna vid inköpstillfället, till exempel repor och tryckskador, omfattas inte av denna garanti. Tillkommande avgifter, tullar, skatter och avgifter för transporter till och från platser utanför Sverige är kundens ansvar.

Denna garanti gäller inte fel på produkten som orsakats av felaktig användning, missbruk, olycka, försummelse eller misshandel, felaktigt justerad eller underhållen produkt, felaktig miljö, felaktig installation eller konfiguration, programvaruvaliditet, kompatibilitet eller version, olycka, brand, stöld, översvämning eller “force majeure”, fysisk skada, kosmetiska defekter eller inkonsekvenser, elektriska problem som tändning, strömstörningar, felaktiga elektriska spänningar eller annan elektrisk spänning, normalt slitage eller modifiering.

6. LEVERANSFÖRSENING

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning.

Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

7. URSÄKTLIGT AVTALSBROTT (FORCE MAJEURE)

Ett avtalsbrott är ursäktligt om avtalsenlig prestation hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Exempel på, men inte begränsat till, sådana är: krigshandlingar, naturkatastrofer, strejk, trafikolyckor, väderlek och brand.

Om hindret endast är tillfälligt, är avtalsbrottet ursäktligt under så lång tid som är rimlig med hänsyn till hindrets konsekvenser för partens möjligheter att prestera avtalsenligt. Azalea ansvarar ej för merkostnader till följd av försenad leverans.

8. ADRESS
  • Azalea Global IT AB
  • Första Långgatan 30A
  • 413 27 Göteborg
Kontakta oss